29. Ağustos 2016
Aile Hukuku

2010 yılından itibaren çocuk bakım parası

  Çocuk bakım parası Ocak 2010'da yürürlüğe girmektedir. Aileler gelecekte, şu ana kadar mümkün olan 3 ayrı varyanta ilaveten, götürü varyantı ve aynı zamanda gelire bağlı çocuk bakım parası modelini seçebileceklerdir.

Kimler hak sahibidirler?
Federal hükümetin ön gördüğü aile yardımını hak etmiş olma koşuluyla, anne babadan birine ( evlatlık edinen anne baba içinde geçerlidir) çocuğu için ( evlatlık edinilen çocuk içinde geçerlidir ) çocuk bakım parası ödenmektedir. Anne babadan birinin çocuğuyla aynı evi paylaşması, anne baba ve çocukların Avusturya'da yaşıyor olması, ve kazançlarının askari gelir sınırını aşmamış olması da gerekmektedir. Bunun dışında Anne-Çocuk kimliğinde ( Mutter Kind Pass ) ön görülen tıbbi muayenelerin yapılmış olması gereklidir. Avusturyalı olmayan vatandaşlar, Avusturya'da oturum hakları olduğu taktirde bu haktan yararlanabilirler.

Hangi varyantlar arasından seçebilirim?
Seçim için 2010 yılı ocak ayından itibaren 5 imkan sunulmuştur.
Varyant                  30 + 6 ay       436,-- € aylık
Varyant                 20 + 4 ay       624,-- € aylık
Varyant                 15 + 3 ay      800,-- € aylık
YENİ: Varyant        12 + 2 ay   1.000,-- € aylık
YENİ: Gelire bağlı varyant 12 + 2 ay 1.000 Eurodan 2.000 euroya kadar aylık

Bu hak ne kadar zaman için geçerlidir?
Varyant      30 + 6                                                 € 436,-- aylık
Çocuk 30 aylık olana kadar, sadece bir ebeveyn tarafından çocuk bakım parası alınmak koşuluyla. Hem anne hem baba tarafından bu hak kullanılmak istendiğinde, en fazla çocuk 36 aylık olana kadar çocuk bakım parası alınır. ( Çocuk bakım parasını anne babadan sadece biri alacaksa kesinlikle 30 aydan fazla alamaz. )

Varyant      20+4                                                   € 624,-- aylık
Çocuk 20 aylık olana kadar, sadece bir ebeveyn tarafından çocuk parası alınmak koşuluyla. Hem anne hem baba tarafından bu hak kullanılmak istendiğinde, en fazla çocuk 24 aylık olana kadar çocuk bakım parası alınır. ( Çocuk bakım parasını anne babadan sadece biri alacaksa kesinlikle 20 aydan fazla alamaz. )

Varyant      15+3                                                  € 800,-- aylık
Çocuk 15 aylık olana kadar, sadece bir ebeveyn tarafından çocuk parası alınmak koşuluyla. Hem anne hem baba tarafından bu hak kullanılmak istendiğinde, en fazla çocuk 18 aylık olana kadar çocuk bakım parası alınır. ( Çocuk bakım parasını anne babadan sadece biri alacaksa kesinlikle 15 aydan fazla alamaz. )

YENİ: Varyant 12 + 2                                         € 1.000,-- aylık
Çocuk 12 aylık olana kadar, sadece bir ebeveyn tarafından çocuk parası alınmak koşuluyla. Hem anne hem baba tarafından bu hak kullanılmak istendiğinde, bu süre iki ay daha uzatılmaktadır. ( Çocuk bakım parasını anne babadan sadece biri alacaksa kesinlikle 12 aydan fazla alamaz. )

YENİ: Gelire bağlı varyant 12 + 2 ay €1.000.- dan €2.000,-- kadar aylık
Doğum öncesi ve sonrası ödenen paranın (Wochengeld) % 80 e istinaden miktar, çocuk bakım parası eklenmemiş olan doğumdan önceki yıla ait vergi tahakkukuyla, uygunluk mukayesesi icra edilebilir. Bunun dışında, doğumdan önce en azından 6 ay boyunca sigortalı çalışıyor olmak gerekmektedir.

YENİ: İkiz doğumlarındaki yenilikler
Her götürü varyantında olmak üzere ikiz başına her ay ana miktarın %50 ödenir. ( Şu ana kadar bütün varyantlarda 218.- Euro olmak üzere tek bir miktar vardı. )
Varyant 1.)      30+6 eskiden olduğu gibi       € 218,--
Varyant 2.)      20+4                                   € 312,--
Varyant 3.)      15+3                                    € 400,--
Varyant 4.)      12+2 götürü                          € 500,--


YENİ: Zor durumlarda kalan tek ebeveynlere daha uzun süreli ödeme
Çok zor durumda kalmış ve çocuğunu tek başına büyüten kişiler ve bilhassa bayanlar, hangi varyanttan çocuk bakım parası alsalar dahi, buna ek olarak çocuk parası iki ay daha uzatılır. Genelde bu , eşin ölümünde, hastalığında veya eşin hapiste bulunması, ama aynı zamanda kadının eşi tarafından şiddete maruz kalması ve eşinin polis tarafından evden uzaklaştırılması durumlarında söz konusudur. Bunun dışında çocuğunu tek başına yetiştiren kişinin aylık gelirinin 1.200.- euronun altında olması ve nafaka davasının açılmış olması koşuluyla, uzatmalı olarak çocuk parası alabilirler.

YENİ: Çocuk bakım parasında , sübvansiyon ve para yardımı
Sadece gerçekten dar gelirli ailelerin yararlanabileceği, 1 Ocak 2010'dan itibaren geçerli olan, çocuk bakım parasına ek para yardımı kredi biçiminden gerçek bir para yardımına dönüştürülmüştür ve artık geri ödenmesi gerekmemektedir. Hem tek ebeveynler hemde çitflere yapılan para yardımının miktarı 180.- eurodur. Çocuk bakım parası alan eşin yıllık gelirinin 5.800.- euronun altında olması ve götürü varyantından yardım alması şarttır. Bu miktar çalışanlarda askari ücret miktarıyla sınırlıdır. ( 2010 aylık 366,33 euro ). Ek kazanç sınırı eşler içinde yıllık 16.200.- euro ile sınırlıdır. Çocuk bakım parasına ek para yardımı en fazla bir yıl ödenir.

YENİ: Bu yeni kuralın uygulanmaya başlama tarihi.
Gelire bağlı çocuk bakım parası ve 1.000.- euroluk götürü varyantları, 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerlidir. Bunun için müracaatlar ancak 2010 yılının ocak ayından itibaren yapılacaktır. Bu durumda 2009 yılı zaman dilimine ait kısım geri ödenmeyecektir. Müracaat sırasında seçilen varyant her iki eş içinde bağlayıcıdır. Bu seçilmiş varyant modeli daha sonraları diğer eş tarafından da değiştirilemez. Bir kereye mahsus olmak üzere 12+2 varyant modeline geçiş, sadece gelire bağlı çocuk bakım parasında mümkündür ve aylık tutarın 1.000.- euronun altında olması gerekmektedir.

Müracaat ne zaman ve nereden yapılmaktadır.
Alınan son haftalık doğum parası ( Wochengeld ) miktarıyla hastalık sigortası tarafından çocuk bakım parası için bildirilecektir. Müracaat eden kişinin bağlı bulunduğu her sosyal sigortalar kurumundan müracaat yapılmaktadır.

Ek kazanç sınırı
Şu ana kadar herkes için geçerli olan ek kazanç yıllık 16.200.- euro ile sınırlıydı. Bu ek kazanç sınırı aynı şekilde kalmış, ama buna ek bir imkan daha oluşturulmuştur. Bu imkana göre aileler çocuk bakım parasına ilaveten şu an kadar olan gelirlerinin %60'ına kadar olan bir geliri ek olarak kazanabileceklerdir. Bu bireysel ek kazanç sınırı bütün varyant modelleri için geçerlidir. 2010 yılından itibaren geçerli gelirler. Bu bireysel ek kazanç sınırı doğumdan önce yüksek gelirli aileler için daha avantajlıdır. Çocuk bakım parası dahil olmadan, vergi tahakkukundan çıkarılan önceki gelirden hesaplanır. 2010 yılından itibaren kira, satış ve faizlerinden elde edilen gelirler yasanın § 29 EstG maddesine istinaden ek kazanç olarak sayılmamaktadır. Gelire bağlı çocuk bakım parası alanlar da ek kazanç miktarı yıllık 5.800.- euro ile sınırlandırılmıştır.

Dikkat: Ek kazanç sınırını aşan her miktar geri ödenmek zorundadır. Ek kazanç sınırı aşıldığında; Böylesi bir durumda çocuk bakım parası alınan aylardan feragat edilmesiyle dengelenmesi mümkündür. Bunun avantajı, feragat edilen zaman dilimindeki gelir, yıllık ek kazanç sınır hesaplarında hesaplanmaya dahil edilmeyecektir. İş verene bildirilmesi; Annenin koruma altında olduğu süre içinde ( çocuğun doğumundan sonra 8 ila 12 hafta) iş verene ne kadar süreyle karenz' de kalınılacağı bildirilmelidir. Karenz süresinin bitiminden 2 ay önce, karenz'in uzatılması durumu iş verenin bilgisine sunulmalıdır.
Hastalık sigortası: Çocuk bakım parası alanlar otomotik olarak sigortalıdırlar.

Aşağıdaki sitelerde çalışanlar, iş sahipleri, çiftçiler vs. ile ilgili hesap örnekleri bulabilir ve bu konu ile ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi:

Externe Verknüpfung Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Hotline: 0800 240 262

Externe Verknüpfung Download Informationsbroschüre Kinderbetreuungsgeld Bund

Externe Verknüpfung Download Kurzinfo Kinderbetreuungsgeld Bund

Externe Verknüpfung Download Informationsbroschüre "Kinder brauchen Liebe und ..."